Engramma Ultimate on muistijälkitutkimuksiin (Concealed Information Test, CIT) tarkoitettu laitteisto
										jossa on kannettava tietokone ja ohjelmisto testin tekemistä varten, anturiyksikkö reaktioiden mittaamiseen,
										kaksisuuntainen ääniyksikkö kyselyä varten sekä videokamera henkilön tarkkailua varten. Suomessa Engrammaa
										käyttää mm. Keskusrikospoliisi. Muistijälkitutkimuksessa henkilölle esitetään kyllä-ei -tyyppisiä kysymyksiä
										jotka liittyvät tutkittavaan asiaan. Mittaamalla fysiologisia reaktioita voidaan tehdä päätelmiä siitä, onko
										henkilöllä tietoa jota on vain sellaisella joka on ollut osallisena asiaan.